Jak rozpoznać numer rachunku?

Przeglądając wykaz transakcji na naszym rachunku bankowym, czasami zastanawiamy się, jaki to numer konta mamy właśnie przed oczami i skąd pochodzi dany przelew. Dosyć trudne jest ustalenie właściciela rachunku bankowego bez dodatkowej informacji w postaci opisu towarzyszącego przelewowi. Natomiast, jeśli patrzymy na sam numer rachunku bankowego, to pamiętajmy o tym, że polskie rachunki bankowe muszą być dostosowane do standardu o nazwie NRB (numer rachunku bankowego). Numer konta wykorzystywany do międzybankowych przelewów jest złożony z 26 znaków. Ten właśnie numer rachunku bankowego założonego w Polsce zaopatrzony w dodatkowe, składające się z dwóch cyfr, oznaczenie w postaci kodu kraju „PL”, składa się na numer IBAN, czyli numer w międzynarodowym standardzie obowiązujący w większości krajów na terenie Unii Europejskiej, ale nie tylko. Patrząc więc na numer rachunku, z którego otrzymaliśmy przelew, albo na który wysyłalibyśmy jakiś przelew, jako zapłatę związaną z dokonanymi zakupami, możemy posłużyć się początkowymi literami, żeby dowiedzieć się, z jakiego kraju pochodzi. Następne dwie cyfry stanowią cyfry kontrolne. Kolejne oznaczenia znajdują się po czterech pierwszych i jest to osiem następnych cyfr, które stanowią numer rozliczeniowy banku, z jakiego otrzymaliśmy przelew, albo do jakiego skierowaliśmy pieniądze. Dopiero ostatni człon jest numerem rozliczeniowym, czyli numerem rachunku klienta w danym banku. Jednak odpowiedź na pytanie ‚jakie to konto’ nie zawsze musi dotyczyć kogoś innego. Coraz częściej zdarza się, że w jednym tylko banku posiadamy wiele różnych rachunków. Pierwszy może być rachunkiem podstawowym, do którego przyporządkowane są inne subkonta, które będą posiadały swoje odrębne numery i tak na przykład, możemy posiadać odrębne konto dla przelewów dokonywanych w walucie euro, inne dla przelewów dokonywanych w załóżmy, frankach szwajcarskich i jeszcze inne do rozrachunków w dolarach amerykańskich. Patrząc od strony rozliczeń naszych zobowiązań, które mogą być związane z koniecznością posiadania dedykowanych im kont, możemy posiadać oddzielne konto do rozliczenia płatności bezgotówkowych, dokonywanych za pomocą kart płatniczych a inne, do dokonywania rozrachunków związanych z naszą pożyczką albo kredytem. Mając wiele kredytów, musimy pamiętać o tym, że będą one musiały posiadać oddzielne rachunki bankowe do ich rozliczania. Posiadanie wielu różnych rachunków będzie także występowało, gdy posiadamy rozliczenia z różnego rodzaju instytucjami czy też firmami, z których usług korzystamy. Jako osoby prywatne musimy znać, choć nie na pamięć, kilka albo kilkanaście lub też, w niektórych, skrajnych przypadkach, kilkadziesiąt rachunków bankowych, za pomocą których regulujemy nasze należności z tytułu np. opłat za energię elektryczną, za gaz, lub też inne usługi świadczone przez naszych usługodawców.
Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ‚jakie to konto’ będzie się pojawiała coraz częściej, ponieważ firmy, które świadczą dla nas usługi, mają obowiązek prowadzić odrębne konta dla każdego z nas. Posiadając więc wieloosobową osobową rodzinę, która może być odbiorcą różnego rodzaju usług świadczonych przez inne firmy, i prowadząc rozliczenia dla tych osób, być może dla córki lub syna, będziemy musieli zawsze sobie odpowiedzieć na pytanie ‚na jakie to konto muszę wpłacić pieniądze’. Coraz częściej więc będziemy musieli rozwiewać swoje wątpliwości tego typu — czy konto, na które wpłacamy pieniądze, należy do mnie czy do mojego syna, czy też, czy płacimy za telefon należący do mnie, czy do mojego dziecka. Z tego powodu, w celu ułatwienia sobie życia, powinniśmy zawsze umieszczać dodatkowe opisy, które pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, jakie to konto mamy przed oczami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here