Warto się uczyć matematyki

Większość ludzi nie jest w stanie pojąć korzyści płynących ze studiowania matematyki poza codziennym wykorzystaniem jej do obliczania prostych równań. Zobaczmy zatem bardziej szczegółowo, jakie są zalety uczenia się matematyki. Matematyka ma znaczenie głównie w dwóch kwestiach – jest ogólnie ważna w rozwoju wszystkich dziedzin nauki i druga – jest ważna w naszym osobistym rozwoju. Matematyka wyposaża uczniów, studentów w potężny zestaw narzędzi do zrozumienia i zmieniania świata. Narzędzia te obejmują logiczne rozumowanie, umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętność myślenia w sposób abstrakcyjny. Matematyka jest ważna w życiu codziennym – na wielu stanowiskach pracy, w technice, w medycynie, w gospodarce, w upraszczaniu oraz w podejmowaniu decyzji. W matematyce chodzi o analizowanie, logikę, dedukcję, wykonywanie obliczeń stosując i modyfikując wzory. Matematyka może być wykorzystana do wyjaśnienia i kontrolowania naturalnych wydarzeń i sytuacji. Niektóre twierdzenia czy odkrycia pochodzą bezpośrednio z przyrody np. ciąg Fibonacciego, ale matematycy znajdują zastosowanie dla czegoś o czym nie pomyślałby przeciętny zjadacz chleba – całkowanie, różniczkowanie, liczby pierwsze, liczby naturalne itd. A jakie to są liczby naturalne? Są to liczby dodatnie, bez wartości po przecinku. Matematyka ma wszechobecny wpływ na nasze codzienne życie i przyczynia się do rozwoju jednostki. Studiowanie matematyki może zaspokoić szeroki zakres zainteresowań i rozwinąć umiejętności. Matematyka rozwija wyobraźnię. Problemy matematyczne stanowią poważne wyzwanie, wiele jest nierozwiązanych dotąd twierdzeń. Matematyk ma tendencje do upraszczania, szukania lepszych rozwiązań i metod ułatwiających rozwiązać trudne sprawy. W ten sposób można wnieść istotny wkład w nasze rozumienie praw rządzących tym światem. Coraz częściej pracodawcy szukają absolwentów o sporych umiejętnościach rozumowania i rozwiązywania problemów – umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, techniki i statystyki. Spójrzmy na kilka przykładów. Przemysł komputerowy zatrudnia absolwentów matematyki; w rzeczywistości wiele uniwersyteckich kursów komputerowych jest prowadzonych przez matematyków. Matematyka jest używana do tworzenia oprogramowania komputerów, szczególnie logika matematyczna. Również kryptografia – jedna z dziedzin matematyki, jest wykorzystywana do wykonywania milionów transakcji co godzinę przez Internet. Można także wymienić chociażby szyfrowanie danych, kompresję danych, grafikę trójwymiarową albo projektowanie obwodów elektronicznych. Matematyka doprowadziła do wynalezienia idealnych proporcji w malarstwie renesansowym. Astronomia wymagała, we wczesnym okresie jej powstania, poszerzenia naszego rozumienia matematyki i umożliwiła wykonanie takich obliczeń, jak określenie wielkości i ciężaru Ziemi czy odkrycia faktu, że obracamy się wokół Słońca. Komputer również jest maszyną, która działa w oparciu o zasady matematyki. Komputer jest wynalazkiem tak ważnym, gdyż przyniósł rewolucję w zakresie komunikacji i szybkości przetwarzania danych, wykonywania obliczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here