Czas ogrzewania

Przestronne wnętrza nowo wybudowanego domu wciąż świecą pustką i pogłosem pustych ścian. Krótki okres gorącego letniego czasu stanowi zaledwie jedną czwartą całego roku. Pozostałe trzy, choć piękne w swojej naturze, nie należą do emanujących ciepłem. Anomalie klimatyczne są sprawcą, iż nawet wiosennych uroków doświadczać trzeba w otoczeniu chłodnych powiewów. Coraz brzydsze i bardziej dżdżyste jesienie oraz zimy, które uderzają falami siarczystych mrozów powodują, iż stajemy przed dylematem, jakie grzejniki będą najlepsze, by ogrzewać tak wiele pomieszczeń ogromnego domu. Przenikliwe wiatry jesiennego sezonu potrafią nie tylko działać irytująco na zmysł słuchu, ale spowodować występowanie dreszczy chłodu na całym ciele. Uczucie nader nieprzyjemne, znane osobom, które niezbyt odpowiednio dobrały parametry grzewcze we własnym domostwie. Szczęściem jest, gdy ognisko domowe wypełnia ciepło kochającej się rodziny. To samo sedno szczęścia i sensu życia. Choć samotne wyjątki ludzkiego rodzaju, stanowiące odstępstwo od tej przyjętej reguły, twierdzą, że w swojej samotności czują się szczęśliwe i spełnione. Można przypuszczać, że owe poczucie szczęścia może stanowić wolność. Nie będąc związanym obowiązkami i odpowiedzialnością z inną osobą lub osobami, można doświadczać pewnego rodzaju wolności. Brak odpowiedzialności za innych stanowi pewien luz psychiczny. Sami możemy dokonywać wyborów i decydować o postępowaniu i działaniu. W razie czego, gdy dokonamy niewłaściwych i błędnych czynów, sami będziemy za nie odpowiadać. Nie będą też cierpieć osoby inne. Samotność, mały, ciepły własny kąt, źródło pewnej i w miarę dobrze płatnej pracy dla zabezpieczenia bezstresowego bytu i spokoju o przyszłość, to minimalistyczne wymagania, które wydawałyby się dla większości z nas. Faktem jest jednak, że cześć osób o samotniczych cechach charakteru traktuje owo minimum jako zaspokojenie pełni własnych potrzeb i pragnień. Brzmi to z pewnością nieprawdziwie dla kogoś, kto haruje latami, by odłożyć jakąś część pieniędzy na wymarzony dom. Nie starczy jednak, zatem trzeba wziąć ogromny kredyt. Kilkudziesięcioletnia perspektywa spłaty rat nie uwolni przez ten okres od obaw i stresów związanych z ryzykiem niespłacenia i utraty domu na rzecz banku. Co wtedy, gdy mając na utrzymaniu kilkuosobową rodzinę straci się własne miejsce bytu?. Trzeba również zapewnić utrzymanie najbliższym. Gdy otrzymywana comiesięczna pensja pokrywa wszystkie wydatki na media, wyżywienie, opłaty, rachunki i inne, można mieć pozytywne myśli. Nie tylko jednak czynniki finansowe stanowią troskę o potrzeby innych. Odpowiednie wychowanie i wykształcenie młodego rodzinnego pokolenia jest niezmiernie trudnym wyzwaniem, przed którym trzeba stawać dzień w dzień przez wiele lat. Jednak, gdy w drodze do spełnienia własnej życiowej roli przeciwstawimy się wszelkim trudnościom i problemom, realizując zadania rodzinnej odpowiedzialności, zasłużymy na szacunek i pełnię wdzięczności najbliższych. To nagroda, której samotnicy nigdy nie doświadczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here